W ciągu ostatnich kilku lat wykonywaliśmy wiele inwestycji związanych z budową sieci wodno kanalizacyjnych oraz infrastrukturą towarzyszącą , robót hydrotechnicznych, drogowych oraz ogólnobudowlanych. Roboty były wykonywane dla instytucji państwowych jak i firm prywatnych np. :

 • Miasto Nowy Sącz
 • Miasto i Gmina Stary Sącz
 • Gmina Jodłownik
 • Gmina Łabowa
 • Gmina Nawojowa
 • Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.
 • MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
 • PRDM S.A. Nowy Sącz
 • Erbet sp. z o.o.
 • ZUE Kraków
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Nawojowa
 • Centrum Kultury i Sztuki im Ady Sari w Starym Sączu
 • TRANSWIERTEL sp. z o.o.
 • WIKAR Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Sp. z o.o.
 • INKO 2001 K.Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski sp. jawna.
 • ZPHU SABA s.c.
 • BIORYTM Janusz Sobczyk
 • KTV  Katarzyna Popardowska
 • PHU Goldfood S.C. Kazimierz Śliwa Jan Kos
 • PBI Machnik
 • PRO-LOG sp. z o.o.
 • POLIBRANŻ Jan Stafin

Poniżej lista ważniejszych robót:

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Kamionka Wielka
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Królowa Górna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Królowa Polska

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Podegrodzie

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Bącza Kunina

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Barcice

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Bogusza

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bobowa

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Orła Białego w Nowym Sączu

 • Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie PKP Nowy Sącz

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Korzenna

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Podrzecze

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długoszewskiego w Nowym Sączu

 • Budowa kanalizacji sanitarnej  na  terenie stacji paliw LIGARA w Starym Sączu
 • Zaprojektowanie i wykonanie wyjść wod – kan z pasa drogowego w msc. Stary Sącz

 • Zaprojektowanie i wykonanie wyjść wod – kan z pasa drogowego w msc Mostki

 • Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w msc Starym Sączu

 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Oczyszczalni w Szczyrzycu

 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w msc Limanowa

 • Budowa kanalizacji deszczowej w Nawojowej etap I

 • Budowa kanalizacji deszczowej w Nawojowej etap II

 • Budowa kanalizacji deszczowej w msc Wawrzka

 • Budowa kanalizacji deszczowej w msc Stadła

 • Budowa kanalizacji deszczowej w msc Piwniczna

 • Budowa kanalizacji deszczowej w msc Podegrodzie

 • Budowa kanalizacji deszczowej w msc Trzetrzewina

 • Budowa kanalizacji deszczowej  na terenie Zakładu Newag w Nowym Sączu

Wodociąg

 • Budowa sieci wodociągowej w Nowym Sączu ul. Długoszewskiego

 • Budowa sieci wodociągowej w msc. Jankowa

 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej w Nowym Sączu

 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Korczaka w Nowym Sączu

 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszewicza w Nowym Sączu

 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Orkana w Nowym Sączu

 • Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Bielowickiej w Nowym Sączu

 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Podbielowskiej w Nowym Sączu

 • Budowa sieci wodociągowej w msc Bącza Kunina

 • Wymiana sieci wodociągowej w Nowym Sączu oś Aleje Wolności

Obiekty towarzyszące

 • Budowa oczyszczalni ścieków w Szczyrzycu wraz z ogrodzeniem i parkingiem

 • Budowa Hydroforni w Nowym Sączu ul. Bielowicka

 • Budowa Hydroforni w Bobowej wraz z ogrodzeniem drogą dojazdowa i parkingiem

 • Wykonanie zbiornika wodnego 250 m3 wraz z obsypką ziemią ok. 1600 m3 i budową ogrodzenia w msc Poręba Mała.

 • Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc Jazowsko Gmina Łącko

 • Wykonanie separatora materiałów ropopochodnych na terenie gminy Nawojowa

 • Wykonanie przepompowni ścieków przy ul. Orła Białego w Nowym Sączu

 • Modernizacja pompowni ścieków w rejonie ul. Elektrodowa w Nowym Saczu

Roboty hydrotechniczne:

 • Wykonanie 8 przepustów i 16 ścianek doczołowych w msc. Szczyrzyc
 • Wykonanie 4 studni chłonnych żelbetowych i 3 wylotów kanalizacji deszczowej
 • Wykonanie gabionów przy stabilizacji osuwiska w msc. Szyk
 • Wykonanie muru oporowego na osuwisku „ Stożki ” w Mszanie Dolnej
 • Wykonanie koszy kamiennych na potoku Srebrnik w Nawojowej

Roboty ogólnobudowlane i drogowe:

 • Budowa budynku szatni w Kasince Małej w ramach programu „ORLIK 2012”

 • Budowa Budynku szatni Klubu Sportowego Hart Tęgoborzy wraz z wykończeniem

 • wykonanie remontu obiektu informacji turystycznej w ramach projektu Szlak Cysterski ( roboty prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków )

 • Remont leśniczówki w Królowej Górnej

 • Remont leśniczówki w Piorunce

 • Remont leśniczówki w Kotowie

 • Remont remizy OSP i domu kultury w Łabowej

 • Remont Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Wielkiej

 • Wykonanie ogrodzenia szkoły w Jodłowniku

 • Wykonanie termoizolacji Domu Wiejskiego w Siekierczynie

 • Wykonanie Termoizolacji OSP w Wysokiem wraz z instalacjami wewnętrznymi

 • Wykonanie Termoizolacji OSP w Gaboniu wraz z ogrodzeniem i instalacjami zewnętrznymi i zbiornikiem na nieczystości oraz kanalizacją deszczową

 • Kapitalny remont budynku ZPHU SABA w Nawojowej

 • Wykonanie ogrodzenia oraz parkingu i drogi z kostki brukowej OSP w Gaboniu

 • Wykonanie drogi betonowej w msc Czaczów

 • Wykonanie drogi betonowej w msc Królowa Górna

 • Wykonanie chodnika w msc Trzetrzewina

 • Wykonanie placu manewrowego przy OSP Łabowa

 • Wykonanie parkingu na terenie ZPHU SABA w Nawojowej