Firma PPHU LELITO Tadeusz Lelito powstała w 2003 roku. Jesteśmy firmą, która wykonuje cztery podstawowe działalności: roboty inżynieryjne : w szczególności kompleksowa budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych wraz z obiektami towarzyszącymi takimi jak oczyszczalnie ścieków, pompownie, stacje uzdatnia wody i hydrofornie, usługi hydrotechniczne regulacja i umocnienia brzegów rzek i potoków , wykonywanie wałów i zapór, roboty drogowe i brukarskie budowa chodników i parkingów wraz odwodnieniem , wykonywanie podbudów drogowych oraz roboty ogólnobudowlaneW ostatnim czasie poszerzyliśmy wachlarz usług  o roboty  geodezyjne

Nadrzędnym celem działalności firmy jest świadczenie usług na optymalnym i coraz wyższym poziomie dającym zadowolenie klientowi.

Wszystkie wykonane przez nas usługi realizowane są w maksymalnym stopniu przy użyciu nowoczesnych technologii i zgodnie z normami ekologii