Poza prowadzona działalnością statutową firma aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, oświatowym i sportowym wspierając wiele inicjatyw. Jesteśmy sponsorem wielu akcji charytatywnych mających na celu wspieranie placówek dydaktycznych i kulturalnych oraz ośrodków sportowych.